صفحه اصلی

دارای ظرفیت های مختلف از 7.5 متر مکعب تا 16.5 مترمکعب

قابلیت افزایش ظرفیت در هر یک از مدل ها

تیغه های مخصوص جهت تهیه مخلوط یکنواخت و همگن

کمترین قدرت مورد نیاز تراکتور

کمترین هزینه تعمیر و نگهداری

دارای سیستم مغناطیسی جهت جدایش اشیای فلزی

مجهز به قیف مخصوص مواد معدنی

میزان روشنایی دانــلود لینک ویدئو این ویدئو را در سایت خود قرار دهید