صفحه اصلی

ماشین چغندر کن (Beet Digger) تاکا در دو مدل با فاصله ردیف های 50 و 60 سانتی متری دارای ویژگی های زیر می باشد:

قابلیت تنظیم ارتفاع دستگاه جهت خارج نمودن چغندر قند

قابلیت نصب پیش برگ زن بر روی دستگاه

ایجاد لرزش (Vibration) جهت خارج کردن چغندر با قابلیت تنظیم

اتصال سوار شونده به تراکتور