صفحه اصلی

دستگاه کشت مستقیم DMC 3000 برای کار در شرایط مزارع بدون شخم و شخم خورده کاربرد دارد. این دستگاه با قرار دادن بقایای گیاهی در سطح خاک از فرسایش آبی و بادی جلوگیری نموده و باعث حاصلخیزی خاک، پایداری تولید و حفظ رطوبت می‌شود. استفاده از این دستگاه باعث کاهش هزینه‌های تهیه زمین، صرفه‌جویی در زمان و کشت به موقع مزرعه می‌شود. صرفه‌جویی در مصرف انرژی و نیروی کار نیز از مزایای عمده دیگر این دستگاه می‌باشد. این دستگاه با کاهش تردد ادوات خاک‌ورزی از فشردگی خاک جلوگیری می‌نماید. دستگاه مذکور برای کشت تمامی انواع بذور به صورت خطی و ردیفی با دقت کاشت بالا مورد استفاده قرار گرفته و امکان کشت جداگانه و همزمان کود و بذر به وسیله این دستگاه فراهم می گردد. عملکرد آن حدود 3 الی 4 هکتار در ساعت بوده و با سرعت 12 تا 15 کیلومتر در ساعت حرکت می­کند. بذرکار کشت مستقیم DMC دستگاه منحصر به فرد در زمینه کاشت مستقیم بوده که قابل استفاده در شرایط مختلف و زمین‌های سنگلاخی است به نحوی که در طراحی آن مواردی از قبیل قابل تنظیم بودن ظرفیت مخازن کود و بذر، قابل تنظیم بودن فواصل کارنده‌ها، کاهش نیروی مورد نیاز جهت کشش با استفاده از طراحی بهینه شیاربازکن‌ها، استفاده از دیسک‌های مضرس لبه‌دار جهت بریده شدن کامل بقایا و ایجاد بستر مناسب، سیستم خط انداز هیدرولیکی و سیستم موزع نیوماتیکی در نظر گرفته شده است. سیستم مانیتورینگ این دستگاه دارای قابلیت فوق­العاده­ای است که می­تواند میزان بذر و کود موجود در مخازن، سرعت حرکت، ظرفیت مزرعه، مقدار هکتار کاشت شده، دور فن هیدرولیک و موقعیت گیربکس را نمایش دهد. این دستگاه به منظور مقابله با موانع و سنگ در مزرعه مجهز به سیستم ایمنی خودکار می­باشد. دستگاه فشاری حدود 50 تا 200 کیلوگرم را روی کارنده­ها اعمال کرده و تیغه هر کارنده از فولاد کربن سخت شده بوده که در تمام خاک­های سنگین قابل استفاده می‌باشد. دستگاه دارای دو چرخ کنترل عمق بوده که علاوه بر تنظیم عمق بذور که با توجه به نوع آنها بین 2 تا 12 سانتی متر می‌باشد، موجب تسهیل حرکت، دفع بقایای گیاهی و پوشاندن شیاری که توسط شیاربازکن­ها ایجاد شده می­گردد. شیاربازکن­های این دستگاه هر کدام مستقل از هم بوده بنابراین پستی و بلندی­های زمین را به راحتی طی می­کند و عمق یکسان را همواره فراهم می­آورد.

میزان روشنایی دانــلود لینک ویدئو این ویدئو را در سایت خود قرار دهید