صفحه اصلی

خاک ورز زیر سطحی بیسون با ایجاد شکاف‌های عمیق در خاک، لایه‌های فشرده خاک را شکسته، باعث افزایش گردش هوا و بهبود تهویه خاک می‌گردد. همچنین باعث تسهیل دسترسی گیاه به آبهای زیرسطحی می‌گردد. استفاده از این خاک ورز باعث جذب بهتر آب‌های حاصل از بارندگی گردیده و از فرسایش خاک جلوگیری می‌نماید. طراحی پایه‌های این دستگاه با زاویه 45 درجه تیغه‌ها در مقایسه با زیرشکن‌های معمولی باعث شکستن بهتر لایه‌های زیرین خاک گردیده و در عین حال تسطیح خاک را بهتر کرده و از برگرداندن خاک و از هم پاشیدن سطحی خاک جلوگیری نموده مانع از ایجاد کلوخ در سطح خاک می‌گردد. از مزیت‌های مهم این دستگاه کاهش مصرف سوخت و قابلیت استفاده با غلتک است. همچنین جهت خرد کردن کامل کلوخه­های ناشی از شخم و انجام عملیات تسطیح مجهز به غلتک­هایی بوده که با توجه به شرایط خاک مزرعه از نظر میزان رطوبت، نوع بافت و شکل خاک قابل تعویض می­باشد.