صفحه اصلی

اهمیت دیسک­های کشاورزی از آنجا نمایان می­شود که نقش مهمی در عملیات خاک‌ورزی ثانویه و خرد کردن کلوخه­های ناشی از شخم ایفا می­کند از این رو برای برآورد کردن هدف مذکور شرکت تاکا با به کار بردن مواد مناسب، طراحی بهینه، ساخت با کیفیت و توجه به نیازهای بخش کشاورزی اقدام به طراحی و ساخت دیسک‌های افست کششی TAKA525 نموده است. آماده نمودن زمین برای کشت سالانه، شخم زنی چراگاه، جنگل­کاری و بر هم زدن بقایای گیاهی و تهیه خاک با دانه­بندی مناسب جهت کشت بذر از موارد استفاده این دیسک می­باشد. امکان کاربرد این دیسک در انواع خاک‌ها وجود داشته و مجهز به پره­های ساخت شرکت تاکا با سختی و دوام مناسب بوده و محور جلویی آن قابل تعویض با نوع کنگره‌دار بوده که در این صورت باعث خرد شدن بهتر کلوخه و بقایای گیاهی می­شود.