صفحه اصلی اخبار و تازه ها آرشیو

شرکت تاکا در نمایشگاه هفته پژوهش در استان مرکزی که از تاریخ 25/9/91 آغاز شده و تا تاریخ 30/9/91 ادامه داشت حضور داشته و به ارائه دستاوردهای پژوهشی واحد تحقیق و توسعه شرکت پرداخت. این نمایشگاه در محل مجتمع آموزشی سما شهر اراک واقع در کوی الهیه برگزار گردید.