کشاورزی در طی دهه‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی نموده است که یکی از بزرگترین این پیشرفت‌ها، حرکت به سمت کشاورزی حفاظتی و کم نمودن عملیات خاک‌ورزی می‌باشد. دستگاه کشت مستقیم تیومه با هدف برآوردن اهداف کشاورزی حفاظتی طراحی و ساخته شده است. این دستگاه با قرار دادن بقایای گیاهی در سطح خاک از فرسایش آبی و بادی جلوگیری نموده و باعث حاصلخیزی خاک، پایداری تولید و حفظ رطوبت خاک می‌شود. استفاده از این دستگاه باعث کاهش هزینه‌های تهیه زمین، صرفه‌جویی در زمان و کشت به موقع مزرعه می‌شود. صرفه‌جویی در مصرف انرژی و نیروی کار نیز از مزایای عمده دیگر این دستگاه می‌باشد. این دستگاه با کاهش تردد ادوات خاک‌ورزی از فشردگی خاک جلوگیری نموده و برای کشت تمامی انواع بذور استفاده شده و عملکرد آن 2 هکتار در ساعت می‌باشد. بذرکار کشت مستقیم تیومه دستگاه منحصر به فرد در زمینه کاشت مستقیم بوده به نحوی که در طراحی آن مواردی از قبیل قابل تنظیم بودن ظرفیت مخازن کود و بذر، قابل تنظیم بودن فواصل کارنده‌ها، کاشت جداگانه کود و بذر به نحوی که کود در فاصله زیرین بذر قرار گیرد، کاهش نیروی مورد نیاز جهت کشش با استفاده از طراحی بهینه شیاربازکن‌ها، استفاده از دیسک‌های مضرس لبه‌دار جهت بریده شدن کامل بقایا و همچنین استفاده از 12 عدد چرخ لاستیکی جهت حمل و نقل به منظور کاهش فشار اعمال شده بر روی زمین در نظر گرفته شده است.

میزان روشنایی دانــلود لینک ویدئو این ویدئو را در سایت خود قرار دهید