با استفاده از ردیفکار چند منظوره امکان کشت انواع بذور غلات با روشی دقیق وجود دارد. مهم ترین مزیت این دستگاه توانایی کشت بذور با اندازه درشت تا متوسط (سویا، نخود، عدس، ...) و همچنین انواع بذور ریز (کلزا، شبدر، پیاز، هویج، گوجه فرنگی، اسفناج، ...) بدون نیاز به تعویض موزع می باشد. ساختار کلی در این دستگاه بدین صورت است که اتصال کارنده ها به پایه ها و شاسی اصلی با استفاده از پیچ صورت گرفته است و در صورت نیاز، تعویض به راحتی صورت می گیرد. می توان عمق کاشت یکسانی را برای این پیش برها تنظیم نمود. فاصله بین ردیف های کاشت 125 میلی متر می باشد. پیش برها بر روی 3 ردیف جداگانه قرار گرفته اند و بدین ترتیب ضمن توزیع مناسب نیرو ، از درگیر کردن بقایا در میان آنها جلوگیری می کند. شیار باز کن های این دستگاه مناسب جهت شرایط خاک های سخت و همچنین دارای سنگ می باشد. تعداد ردیف های کاشت بین 16 ، 18 ، 20 ، 22 ، 24 ، 28 و 32 متغیر می باشد. بر روی دستگاه می توان مارکر (علامت گذار) مکانیکی یا هیدرولیکی نصب نمود.