خاک ورز حفاظتی رخش جهت خاک ورزی اولیه در زمین های حاوی بقایای گیاهی مانند کاه و کلش استفاده می شود که علاوه بر آماده سازی زمین، بدلیل عدم برگرداندن خاک از فرسایش جلوگیری کرده و موجب ذخیره رطوبت می گردد. پایه های خاک ورز دارای تیغه هایی با هم پوشانی کامل می باشد که موجب از بین بردن علف های هرز می گردد. این دستگاه از نوع سوار بوده و به راحتی در مزارع و جاده ها قابل حمل است. این دستگاه قادر به کار در سرعت های 8-10 کیلومتر بوده که موجب تسریع در عملیات آماده سازی می شود. کلیه قطعات فرسایشی از جنس فولاد بور دار با سختی بالا و همچنین قابل تعویض می باشد. غلطک دستگاه از نوع قفسی می باشد که ضمن خرد کردن مناسب کلوخ ها بستر یکنواختی را جهت کشت بذر مهیا می کند.