صفحه اصلی درباره ما تاکا در یک نگاه
تاسیس: سال 1351
مساحت شرکت: 37 هزار متر مربع
سوله های تولیدی: 4 عدد/ 7500 متر مربع
انبارها: انبار سرپوشیده: هزار متر مربع
انبار مواد خام: هزار متر مربع
انبار محصول: 4 هزار متر مربع
ساختمان اداری و پشتیبانی: 4 طبقه/ 2500 متر مربع
منابع انسانی: 100 نفر
ظرفیت تولیدی: ادوات کشاورزی: بیش از هزار دستگاه در سال
سازه های فلزی: 6 هزار تن در سال