صفحه اصلی

با استفاده از این دستگاه امکان کشت انواع بذور غلات با روشی دقیق وجود دارد. مهم ترین مزیت این دستگاه توانایی کشت بذور با اندازه درشت تا متوسط (سویا، نخود، عدس، ...) و همچنین انواع بذور ریز (کلزا، شبدر، پیاز، هویج، گوجه فرنگی، اسفناج، ...) بدون نیاز به تعویض موزع می باشد. در این نوع بذرکار چرخ های فشار دهنده در کنار پیش برها قرار گرفته اند. این چرخ ها به نحوی عمل می کنند که فشار بر روی بذر اعمال شود. بدین ترتیب بین بذر و خاک تماس خوبی ایجاد شده و بذر در بستر مناسبی جهت جوانه زنی و سبز شدن قرار می گیرد و جویچه ایجاد شده سبب ذخیره بهتر آب باران می گردد که در کشت دیم بسیار مفید و قابل توجه می باشد. دستگاه مجهز به 4 سست کننده جای چرخ می باشد. سست کننده ها بر روی بدنه اصلی دستگاه و هم سطح با چرخ های عقبی تراکتور قرار گرفته اند. از آنجایی که در محل عبور چرخ های تراکتور خاک فشرده می شود، این تجهیزات خاک فشرده شده را نرم کرده و در نتیجه کاشت و در پی آن جوانه زنی به نحوی آسان تر و سریع تر انجام خواهد شد. فاصله بین ردیف های کاشت 130 میلی متر و تعداد ردیف های کاشت بین 15، 17 ، 19، 21 ، 23 ، 27 ،31 متغیر می باشد. کارنده های این دستگاه مجهز به 2 دیسک جداگانه بوده که ضمن دقت بسیار مطلوب در کاشت و یکنواختی عمق امکان کار در شرایطی که مزرعه دارای بقایا می باشد را فراهم می کند. بر روی دستگاه می توان مارکر (علامت گذار) مکانیکی یا هیدرولیکی نصب نمود.