صفحه اصلی

ماشین برگ زن چغندر قند تاکا در 2 مدل 3 ردیفه و 4 ردیفه با ویژگی های زیر تولید و ارائه می گردند:

قابلیت تنظیم ارتفاع دستگاه جهت برگ زنی

امکان نصب طوقه زن بر روی دستگاه

انتقال نیرو به وسیله زنجیر به روتورها

اتصال سوارشونده به تراکتور