صفحه اصلی

گاوآهن های دو طرفه سوار سری Cayros در مدل های M, XM, XMS, XS, XS Pro با تعداد فاروئرهای 2 تا 6 خیش و مناسب برای تراکتورهای با قدرت 50 تا 380 اسب بخار از شرکت آمازونه آلمان ارائه شده اند. کلیه مدل ها مجهز به قابلیت های ایمنی برخورد با سنگ نظیر پیچ های برشی و سیستم مکانیکی تنظیم فاصله عرضی میان فاروئرها می باشند. همچنین گاوآهن های مدل Cayros S به صورت انتخابی (Option) مجهز به سیستم تمام هیدرولیک ایمنی برخورد با سنگ و موانع و مدل های Cayros V مجهز به سیستم تنظیم کننده هیدرولیک فاروئر می باشند.