صفحه اصلی

بخشی از پروژه های در دست اجرای شرکت تاکا عبارتند از:

  • پروژه پل رودکی شهر بروجرد